مرکز علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند:  وبینار آموزشی غربالگری برند ها توسط کرونا

مرکز علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند: وبینار آموزشی غربالگری برند ها توسط کرونا مدرس: دکتر محمد رضا منتظر القائم مدرس، مشاور و مربی برند سازی شخصی تاریخ: ۹ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

ایرنا/همگرایی صنایع و دانشگاه‌های اصفهان برای رفع نیازهای ضدِ کرونایی

سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی فرش ایران سپهر نیز با بیان اینکه این واحد، کار طراحی و بُرش ماسک های پارچه ای در اصفهان را انجام داده است، گفت: همه این کارها با نظارت و تایید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت و تولید آن توسط چند واحد صنعتی با فناوری بالا انجام می شود.