کارشناسی مدیریت کسب و کار

دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار تعریف و هدف: دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف کشور و مدیریت واحدهای کسب و کار و تغییر و  متناسب سازی ساختار آنها[…]

دوره کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری

انبارداری به مجموعه ای از فعالیتهای شغلی گفته میشود، که طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار،بر اساس مبانی،اصول،ضوابط و استانداردهای علمی،کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص بنام انبار،دریافت،کنترل،مراقبت،نگهداری و توزیع می نماید.

دوره کاردانی حرفه ای تولید فرش ماشینی

تعریف و هدف: در دوره پودمانی فرش ماشینی مهارتهای خاص و مستقلی در هر کدام ایجاد میشود و در نهایت همگی در کنار هم منجر به ایجاد مهارت جدید میشود که در نهایت میتواند منتهی به مدرک رسمی یک دوره تحصیلی شود.این دوره در قالب نظام آموزش های علمی-کاربردی طراحی گردیده و منجر به کسب[…]

دوره کاردانی فنی ریسندگی

تعریف و هدف: دوره کاردانی فنی ریسندگی دوره ای است که در آن کلیه مطالب در خصوص ریسندگی و تولید انواع نخ های بدست آمده از الیاف کوتاه و بلند بیان گردیده و با پیش بینی کارگاهها و آزمایشگاههای مختلف در این زمینه دانش آموختگان با کلیه اصول و روش های این رشته آشنا شده[…]