تمدید کارگاه آموزشی دوره مقدماتی برندسازی در مد و لباس

مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند :کارگاه آموزشی دوره مقدماتی برندسازی در مد و لباس جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۳۶۶۸۰۵۶۷تماس بگیرید .  

تشکیل اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر

تشکیل اولین انجمن ادبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان در مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر با حضور اعضاء به شرح ذیل برگزار گردید : ۱-دکتر امامی ریاست مرکز ، رئیس انجمن ۲- دکتر اخلاقی مدرس ادبیات ، دبیر انجمن ۳-آقای احمد رحیمی مسئول[…]