ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان

ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان

ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان   به همت مرکز علمی کاربردی ایران سپهر ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان با توجه به نیاز صنعت پوشاک برگزار میگردد. ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان توسط جناب دکتر[…]

ورکشاپ برند سازی در مد و لباس برای اولین بار در اصفهان

مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند : کارگاه آموزشی دوره مقدماتی برندسازی در مد و لباس

مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر برگزار می کند : کارگاه آموزشی دوره مقدماتی برندسازی در مد و لباس موضوعات مورد بحث : برندینگ چیست ؟ ارزیابی برند استراتژی برند هویت برند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۶۸۰۵۶۷تماس بگیرید