افتخار آفرینی دانشجویان مرکز علمی کاربردی ایران سپهر: کسب مقام سومی مسابقه زنده مد و لباس فجر

کسب مقام سومی مسابقه زنده مد و لباس فجر توسط « تیم مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر» با نام جهان نمای سپهر توسط دانشجویان خوش ذوق و خلاق سرکارخانم ها نوشین مهذب، شهرزاد اسدی و زهرا ملکوتی خواه