حمایت شتاب دهنده صنایع خلاق اصفهان از طرح های برگزیده مسابقه مجازی مد و هنر کرونا

شتاب دهنده صنایع خلاق خلاق اصفهان ضمن همراهی با مرکز علمی کاربردی ایران سپهر در برگزاری این مسابقه و در راستای خدمات حمایتی خود، از سه طرح برتر در گروه مد و لباس در شهر اصفهان که از نظر این شتاب دهنده قابلیت تجاری سازی داشته باشد، حمایت کرده و زمینه تبدیل آن به کسب و کاری مستقل را فراهم می نماید.

آموزش استفاده از سمالایو

دانشجوی گرامی با توجه به تاکید دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر آموزش غیر حضوری برای مشاهده دروس به سامانه samalive.ir مراجعه
وبا استفاده از اکانت سامانه هم آوا خود به تدریج دروس بارگذاری شده را مشاهده کنید.