دانشجو

مزایای تحصیل در دانشگاه فرش ایران سپهر

شروع پذیرش و ثبتنام نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۶-۹۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرش ایران سپهر در مقطع کارشناسی بدون ازمون آغاز شد