توضیحات امتحانات پایان نیمسال اول ۹۶

  توضیحات امتحانات پایان نیمسال اول 96-95 1)کارت ورود به جلسه امتحانی تنها جهت اطلاع دانشجو بوده و ساعات و زمان دقیق برگذاری امتحانات پایان ترم نیمسال اوّل 96-95 اطلاعات مندرج در تابلو اعلانات مرکز میباشد. 2)از آوردن هرگونه کتاب ،جزوه ،وسایل شخصی ،موبایل و... در جلسه امتحانی خودداری فرمائید"مرکز هیچگونه تعهدی در قبال آن[...]