آگوست 12, 2019

رشته

کارشناسی حرفه ای فرش بافت و رفوگریکارشناسی حرفه ای فرش طراحیکاردانی حرفه ای صنایع دستی_فرش دستبافت  
کارشناسی حرفه ای نقاشی ایرانیکارشناسی حرفه ای نقاشی_نگارگری و زرنگارهکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی_گرافیککاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی_نقاشیکاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی_نقاشی ایرانی