ارتباط با دانشگاه فرش ایران سپهر

آدرس: اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، کوچه آرش سرابچی، مرکز علمی کاربردی فرش ایران سپهر صندوق پستی: 45541-81686 تلفن: 36680792-031   -     36687357-031 دور نگار:36687357 پست الکترونیکی: info@iransepehrcarpet-uast.ac.ir ارتباط با ریاست دانشگاه: dremami@iransepehrcarpet-uast.ac.ir