برگزاری اولین رویداد مدیریت کسب و کارهای نوین توسط پروفسور امید قائمی عضو هیات موسس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱

برگزاری اولین رویداد مدیریت کسب و کارهای نوین توسط پروفسور امید قائمی عضو هیات موسس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ ❇️این رویداد در روز چهارشنبه تاریخ ۲۱اردیبهشت ماه توسط پروفسور امید قائمی از اساتید برجسته بین المللی مدیریت کسب و کار ، با حضور اساتید محترم مرکز و دانشجویان عزیز[…]