تقویم انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تقویم انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
حذف و اضافه تاریخ انتخاب واحد نیمسال ورود مقطع
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲/۱۳ ۹۸۲

وماقبل

کاردانی و کارشناسی
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۹۹-۱۴۰۰-۱ کاردانی
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۹۹-۱۴۰۰-۱  کارشناسی
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ,۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۷

۹۹-۱۴۰۰-۲  کاردانی و کارشناسی
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ,۱۴۰۰/۱۱/۱۸

۱۹

۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱ کاردانی و کارشناسی
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ تمامی ورودی ها کاردانی 
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ تمام ورودی‌ها کارشناسی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =