دستورالعمل شرکت در مانور و آزمون متمرکز نیمسال مهر ۱۴۰۰

دستورالعمل شرکت در مانور و آزمون متمرکز نیمسال مهر ۱۴۰۰

 

اقدامات دانشجویان


برایhttps://exam-uast.ir وhttps://examuast.ir 1- مراجعه به آدرسهای الکترونیکی
ورود به سامانه آزمون برخط ، در زمان مانور اجباری و برگزاری آزمون.                                                                           

                                               
توجه:آدرسهای الکترونیکی مذکور صرفا جهت شرکت دانشجویان در آزمون متمرکز بر خط میباشد.                                        
                                                                                                                                                     

۲- بررسی و تایید مشخصات فردی و عناوین دروس آزمون متمرکز در سامانه آزمون (احراز هویت).

توجه ۱: در بازه زمانی مانور اجباری لازم است دانشجویان پس از ورود به سامانه آزمون ، با استفاده از نام
کاربری (کد ملی مندرج در سامانه هم آوا ،) وارد سامانه آزمون شده و نسبت به تایید اطلاعات فوق الذکر
اقدام نمایند.


توجه ۲: در صورت مغایرت در مشخصات فردی و عناوین دروس آزمون متمرکز ، دانشجویان  می بایست مراتب را از طریق شماره تماسهای رابطین آزمون مراکز مندرج در سامانه آزمون به مراکز آموزشی مربوط اعلام نمایند.  


۳-ثبت شماره تلفن همراه فعال و در دسترس در سامانه آزمون.


۴- ایجاد رمز عبور توسط دانشجو در سامانه آزمون.


توجه ۱: پس از تایید مشخصات ، رمز عبور توسط شخص دانشجو در سامانه آزمون ایجاد میشود.


توجه ۲:  رمز عبور ایجاد شده توسط دانشجو برای تمامی آزمونها یکسان است . لذا دانشجو ملزم به حفظ
و نگهداری از رمز عبور تا پایان آزمونها است و مسئولیت ارائه رمز عبور به افراد دیگر مستقیما بر عهده
دانشجو خواهد بود.   

 

توجه ۳:  دانشجو در صورت فراموشی کلمه عبور، می بایست جهت  تعریف رمز جدید ، پس از ورود به
سامانه و وارد نمودن کد ملی ، بر روی دکمه بازیابی کلمه عبور کلیک نماید. پس از درج شماره
دانشجویی و کلیک بر روی دکمه دریافت کد ، کد فعال سازی به شماره همراه ثبت شده در سامانه
برای دانشجو ارسال خواهد شد ، در نهایت دانشجویان با ورود کد فعال سازی و رمز عبور جدید در سامانه
میتوانند نسبت به ایجاد رمز عبور جدید اقدام نمایند. در غیر این صورت چنانچه دانشجویان موفق به
بازیابی کلمه عبور نشوند می بایست مرکز آموزشی مربوط تماس حاصل نمایند.


۵-لازم است دانشجویان در بازه زمانیشروع تا پایان برگزاری مانور اجبارینسبت به تایید
مشخصات فردی و دروس مشمول آزمون متمرکز ورود و همچنین ایجاد رمز عبور سامانه و پاسخگویی به
سوالات نظرسنجی اقدام نمایند.


توجه۱:  شرکت در نظرسنجی الزامی میباشد.


توجه ۲: در صورت عدم تایید اطلاعات فوق، بدیهی است امکان شرکت در آزمون میسر نخواهد بود.


۶- دانشجویان میتوانند از رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند که امکان ورود به سامانه را
داشته باشد استفاده کنند.


توجه: جهت جلوگیری از بروز مشکل ، بهتر است از مرورگرهای به روز شده کروم یا فایر فاکس استفاده شود.


۷- دانشجو نمی تواند  به طور همزمان بیش از یکبار با رایانه یا مرورگرهای مختلف وارد سامانه شود.


۸- مسئولیت تدارک رایانه و اتصال به اینترنت در روز و ساعت برگزاری مانور و آزمون بر عهده شاخص دانشجو  خواهد بود. در صورتی که دانشجویی به هر دلیل امکان تهیه رایانه و اتصال  به  اینترنت  نداشته  باشد، میتواند با رعایت آیین نامه امتحانات و رعایت فاصله اجتماعی، با هماهنگی قبلی از امکانات  مرکز آموزشی محل تحصیل خود استفاده نماید.


۹-دانشجویان لازم است مطاب برنامه امتحاانی خود، ۱۵ دقیقه قبل از ساعت مقرر از طریق آدرس
الکترونیکی مذکور و با استفاده از نام کاربری(کدملی) و رمز عبور وارد سامانه آزمون شوند و نسبت به رفع
مشکلات احتمالی از قبیل: عدم امکان ورود به سامانه آزمون، قطعی اینترنت و سایر موارد اقدام نمایند و
راس ساعت مقرر ، سوالات امتحانی خود را در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهند.


 ویژگیهای آزمون


۱- آزمون به صورت چهار گزینه ای(تستی) است.


۲- تعداد سوالات تستی آزمون ۲۸ سوال است.


-۳سوالات آزمون ۱۴ نمر ه و ارزش هر سوال ۵/۰ نمره است و سهم نمره مدرس ۶ نمره میباشد.


۴- آزمون فاقد نمره منفی است.


۵- نمرات آزمون، از طریق سامانه جامع آموزشی (هم آوا) قابل مشاهده  میباشد.


۶- تجدیدنظر نمره صرفا شامل “نمره در اختیار مدرس” می باشد . تجدیدنظر نمره آزمون متمرکز
امکانپذیر نمیباشد.


۷- شرایط غیبت در آزمون متمرکز تابع قوانین و مقررات آموزشی مندرج در آیین نامه امتحانات است.


۸- حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از شروع آزمون، به دانشجویان اجازه داده میشود وارد سامانه شوند.


۹- مدت زمان هر آزمون از قبل تعیین شده و در صفحه آزمون برای دانشجو قابل مشاهده خواهد  بود.


۱۰- هر سوال دارای مهلت پاسخگویی مشخص است.


توجه ۱:  در صورتی که دانشجو پس از مهلت تعیین شده برای هر سوال، اقدام به درج پاسخ نماید نمره آن
سوال برای ایشان منظور نخواهد شد.


توجه ۲:  در مهلت مربوط به هر سوال، در صورتی که دانشجو بخواهد بدون ثبت پاسخ به سوال بعدی
مراجعه نماید هشدار عدم پاسخگویی به دانشجو نمایش داده می شود و در صورت تایید دانشجو سامانه
سوال را بدون پاسخ ثبت نموده و سوال بعدی را نمایش خواهد داد.


توجه ۳: مدت زمان  هر آزمون و مدت پاسخگویی به هر سوال ، توسط مدرسان مربوط تعیین میشود.


۱۱- پس از مراجعه به سوال بعدی، امکان بازگشت، مرور یا ویرایش سوالات قبلی وجود ندارد.


۱۲- هر سوال در یک صفحه نمایش داده می شود و نمایش سوالات و گزینه های پاسخ به صورت
تصادفی خواهد بود.


۱۳- برای پاسخگویی به سوالات کافی است دانشجو گزینه صحیح را با کلیک انتخاب نماید.


۱۴- پس از ثبت پاسخ هر سوال، مدت زمان مازاد آن برای سوالات باقیمانده منظور نخواهد شد.


۱۵- در صورت قطع شدن ارتباط سامانه، دانشجو میتواند از همان مرحله ای که قطعی رخ داده است تا پایان سقف زمانی آزمون، مجددا وارد سامانه آزمون شده و به پاسخ سوالات باقیمانده ادامه دهد.


توجه: درصورت ورود مجدد دانشجو به سامانه، تعداد سوالات و مدت زمان باقیمانده به دانشجو اعلام
میشود چنانچه مورد تایید قرار گیرد دانشجو می تواند به آزمون خود ادامه دهد در غیر این صورت
میتواند در آزمون نوبت دوم شرکت نماید.

 


۱۶- چنانچه دانشجویان به هر دلیلی(قطعی اینترنت، برق و…) نتوانند در آزمون نوبت اول شرکت کنند
میتوانند در آزمون نوبت دوم که سوالات آن با نوبت اول متفاوت است شرکت نمایند. بدیهی است
مسئولیت بروز هرگونه مشکل در آزمون نوبت دوم بر عهد ه دانشجو است.


توجه: لازم به ذکر است برای این دسته از دانشجویان آزمون ساعت  ۱۰:۳۰ در ساعت ۱۳:۳۰
همان روز و آزمون ساعت ۱۲ در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز مجدد تکرار خواهد شد.


۱۷- در پایان آزمون با تایید اتمام آزمون توسط دانشجو (کلیک بر روی دکمه “پایان آزمون) آزمون خاتمه می یابد.


توجه ۱:  دانشجو پس  از تایید پایان آزمون، امکان شرکت مجدد در آزمون نوبت بعدی را نخواهد داشت.


توجه ۲:  در صورت شرکت در آزمون نوبت دوم، آزمون نوبت اول حذف خواهد شد  و نمره آزمون دوم
منظور خواهد شد.


 مانور اجباری آزمون


۱- قبل از شروع آزمون امکان دسترسی دانشجویان به سامانه در بازه زمانی ( ۲۶ لغایت ۲۸ دیماه) به منظور انجام موارد زیر فراهم خواهد شد:


Øآشنایی با نحوه برگزاری آزمون از طریق راهنمای موجود در سامانه


Øرفع خطا یا موانع و محدودیت های احتمالی آموزشی

 Ø  ایجاد رمز عبور در سامانه توسط دانشجو
Øبررسی و تایید مشخصات فردی و آزمونی
Øشبیه سازی آزمون (پاسخگویی به سوالات نظرسنجی توسط دانشجو)

توجه ۱: چنانچه دانشجو در مدت زمان تعیین شده جهت مانور اجباری( ۲۶ لغایت ۲۵ دی ماه ) نسبت به تایید مشخصات فردی، دروس آزمون و تکمیل  نظرسنجی در سامانه اقدام ننماید امکان شرکت در آزمون برای ایشان فراهم نگردیده و غایب محسوب خواهد شد.
توجه ۲: شرکت در مانور و تکمیل فرم نظرسنجی الزامی میباشد.

۲- دانشجویان در صورت بروز هرگونه مشکل لازم است مراتب را به مرکز آموزشی مربوط اعلام نمایند.

۳-مراکز آموزشی می بایست در اسرع وقت در بازه زمانی مانور اجباری نسبت به رفع مشکلات احتمالی دانشجویان اقدام نموده و در صورت عدم رفع مشکل مراتب را به واحد استانی مربوط اطلاع دهند.

۴-مانور اجباری آزمون از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ آغاز و تا پایان روز سه شنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ به اتمام خواهد رسید . ضروریست در این خصوص اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان توسط مراکز آموزشی صورت پذیرد.

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =