بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر امید ،ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان جناب آقای دکتر رضای هیات همراه در مورخ۱۴۰۰/۰۸/۱۲از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر

بازدید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر امید ،ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان جناب آقای دکتر رضایی و هیات همراه در مورخ۱۴۰۰/۰۸/۱۲از مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر . ✅در این بازدید کارگاههای آموزشی مرکز در رشته های نقاشی ،فرش،طراحی لباس و دوخت سنتی و کارگاههای تخصصی موجود[…]