تشکیل اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر

تشکیل اولین انجمن ادبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

در مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر با حضور اعضاء به شرح ذیل برگزار گردید :

۱-دکتر امامی ریاست مرکز ، رئیس انجمن

۲- دکتر اخلاقی مدرس ادبیات ، دبیر انجمن

۳-آقای احمد رحیمی مسئول فرهنگی مرکز ،‌ عضو انجمن

۴- خانم دیوانی زاده مدیر آموزش مرکز ،‌ عضو انجمن

۵-خانم دایی علی مدرس ادبیات ، عضو انجمن

۶-خانم مکی نژاد دانشجوی رشته نقاشی ، شاعره و عضو انجمن

۷-آقای سید علی همایونی یکتا دانشجوی رشته فرش ، شاعر و عضو انجمن

در این جلسه مقرر گردید:

۱-اطلاع رسانی در خصوص تشکیل انجمن از طریق سایت مرکز و فضای مجازی

۲-تشکیل جلسات به صورت مرتب و منظم هر دو هفته یک بار

۳- تشکیل جلسات به صورت حضوری و مجازی

۴- تشکیل اولین جلسه با حضور مدعوین در مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ( روز قلم  )

۵-اختصاص نیمی از جلسات به شاهنامه و شعرخوانی و نیمی دیگر آن به سخنرانی و برنامه ریزی درباره مناسبت های مختلف

تشکیل اولین انجمن ادبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

در مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر با حضور اعضاء به شرح ذیل برگزار گردید :

۱-دکتر امامی ریاست مرکز ، رئیس انجمن

۲- دکتر اخلاقی مدرس ادبیات ، دبیر انجمن

۳-آقای احمد رحیمی مسئول فرهنگی مرکز ،‌ عضو انجمن

۴- خانم دیوانی زاده مدیر آموزش مرکز ،‌ عضو انجمن

۵-خانم دایی علی مدرس ادبیات ، عضو انجمن

۶-خانم مکی نژاد دانشجوی رشته نقاشی ، شاعره و عضو انجمن

۷-آقای سید علی همایونی یکتا دانشجوی رشته فرش ، شاعر و عضو انجمن

در این جلسه مقرر گردید:

۱-اطلاع رسانی در خصوص تشکیل انجمن از طریق سایت مرکز و فضای مجازی

۲-تشکیل جلسات به صورت مرتب و منظم هر دو هفته یک بار

۳- تشکیل جلسات به صورت حضوری و مجازی

۴- تشکیل اولین جلسه با حضور مدعوین در مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ( روز قلم  )

۵-اختصاص نیمی از جلسات به شاهنامه و شعرخوانی و نیمی دیگر آن به سخنرانی و برنامه ریزی درباره مناسبت های مختلف

تشکیل اولین انجمن ادبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

در مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر با حضور اعضاء به شرح ذیل برگزار گردید :

۱-دکتر امامی ریاست مرکز ، رئیس انجمن

۲- دکتر اخلاقی مدرس ادبیات ، دبیر انجمن

۳-آقای احمد رحیمی مسئول فرهنگی مرکز ،‌ عضو انجمن

۴- خانم دیوانی زاده مدیر آموزش مرکز ،‌ عضو انجمن

۵-خانم دایی علی مدرس ادبیات ، عضو انجمن

۶-خانم مکی نژاد دانشجوی رشته نقاشی ، شاعره و عضو انجمن

۷-آقای سید علی همایونی یکتا دانشجوی رشته فرش ، شاعر و عضو انجمن

در این جلسه مقرر گردید:

۱-اطلاع رسانی در خصوص تشکیل انجمن از طریق سایت مرکز و فضای مجازی

۲-تشکیل جلسات به صورت مرتب و منظم هر دو هفته یک بار

۳- تشکیل جلسات به صورت حضوری و مجازی

۴- تشکیل اولین جلسه با حضور مدعوین در مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ( روز قلم  )

۵-اختصاص نیمی از جلسات به شاهنامه و شعرخوانی و نیمی دیگر آن به سخنرانی و برنامه ریزی درباره مناسبت های مختلف

تشکیل اولین انجمن ادبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

در مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح اولین جلسه انجمن ادبی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران سپهر با حضور اعضاء به شرح ذیل برگزار گردید :

۱-دکتر امامی ریاست مرکز ، رئیس انجمن

۲- دکتر اخلاقی مدرس ادبیات ، دبیر انجمن

۳-آقای احمد رحیمی مسئول فرهنگی مرکز ،‌ عضو انجمن

۴- خانم دیوانی زاده مدیر آموزش مرکز ،‌ عضو انجمن

۵-خانم دایی علی مدرس ادبیات ، عضو انجمن

۶-خانم مکی نژاد دانشجوی رشته نقاشی ، شاعره و عضو انجمن

۷-آقای سید علی همایونی یکتا دانشجوی رشته فرش ، شاعر و عضو انجمن

در این جلسه مقرر گردید:

۱-اطلاع رسانی در خصوص تشکیل انجمن از طریق سایت مرکز و فضای مجازی

۲-تشکیل جلسات به صورت مرتب و منظم هر دو هفته یک بار

۳- تشکیل جلسات به صورت حضوری و مجازی

۴- تشکیل اولین جلسه با حضور مدعوین در مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ ( روز قلم  )

۵-اختصاص نیمی از جلسات به شاهنامه و شعرخوانی و نیمی دیگر آن به سخنرانی و برنامه ریزی درباره مناسبت های مختلف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − هشت =