نخستین مسابقه زنده طراحی لباس بانوان با محوریت ” سبک زندگی اسلامی”

برای اولین بار در ایران ، مسابقه زنده طراحی لباس بانوان با محوریت ” سبک زندگی اسلامی” در چهار تِم  و مفهوم ” آزادگی ، قیام ، انتظار و رهائی” برگزار میگردد.

نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه علمی کاربردی فرش ایران سپهر

نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه علمی کاربردی فرش ایران سپهر در تعامل با مدیربت فرهنگی پایانه های اصفهان در راستای معرفی آموزشهای مهارتی در زمینه های فرش و طراحی لباس