دوره کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری

انبارداری به مجموعه ای از فعالیتهای شغلی گفته میشود، که طی آن فرد یا افرادی تحت عنوان انباردار،بر اساس مبانی،اصول،ضوابط و استانداردهای علمی،کالا و مواد و یا هر نوع اقلام را در مکانی مشخص بنام انبار،دریافت،کنترل،مراقبت،نگهداری و توزیع می نماید.

دوره کاردانی حرفه ای دوخت های سنتی ایران

تعریف و هدف: اهداف کلی که از ایجاد این رشته به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه حاصل خواهد شد : ۱- حفظ احیاء و توسعه دوخت های سنتی ۲- کمک به صادرات غیر نفتی کشور ۳- ایجاد شغل و کارآفرینی با رویکرد صد درصد اقتصادی ۴- تطبیق محصولات با معیارهای فرهنگی و شعائر مذهبی[…]

دوره کاردانی حرفه ای تولید فرش ماشینی

تعریف و هدف: در دوره پودمانی فرش ماشینی مهارتهای خاص و مستقلی در هر کدام ایجاد میشود و در نهایت همگی در کنار هم منجر به ایجاد مهارت جدید میشود که در نهایت میتواند منتهی به مدرک رسمی یک دوره تحصیلی شود.این دوره در قالب نظام آموزش های علمی-کاربردی طراحی گردیده و منجر به کسب[…]

دوره کاردانی فنی ریسندگی

تعریف و هدف: دوره کاردانی فنی ریسندگی دوره ای است که در آن کلیه مطالب در خصوص ریسندگی و تولید انواع نخ های بدست آمده از الیاف کوتاه و بلند بیان گردیده و با پیش بینی کارگاهها و آزمایشگاههای مختلف در این زمینه دانش آموختگان با کلیه اصول و روش های این رشته آشنا شده[…]

دوره کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

تعریف و هدف: هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی رشته ایمنی کار و حفاظت فنی،تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی وحفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی ،وظیفه ارتقا ی سطح ایمنی کارگاههای مشمول را به[…]