فوریه 1, 2020

ریاست و معاونت ها

ریاست و معاونت ها

مهدی مارانی

رئیس هیات موسس مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی فرش ایران سپهر از سال ۱۳۸۷ (بدو تاسیس)

 

سید آرش امامی

کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دکترای DBA و دارای سوابق تجربی، دانشگاهی و مدیریت اجرایی در کارخانجات نساجی و دانش بنیان و طراح شهرک پوشاک اصفهان

dremami@iransepehrcarpet-uast.ac.ir

سعید لندران اصفهانی

رئیس مرکز از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸

دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه

احمد رحیمی

مدیر امور فرهنگی و دانشجویی(حراست) از سال ۱۳۸۸

کارشناسی مدیریت دولتی

rahimi@iransepehrcarpet-uast.ac.ir

مریم جان دیوانی زاده

مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز

مدیر مرکز آموزش های آزاد مهارتی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

divanizadeh@iransepehrcarpet-uast.ac.ir

سرکار خانم نفیسه عروجی

دبیر مرکز کارآفرینی مرکز علمی کاربردی ایران سپهر

رزومه