مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی فرش ایران سپهر

اخبار مرکز

با ورود به این بخش اخبار مرکز علمی کاربردی ایران سپهر را دنبال کنید

رشته های مرکز

لیست رشته های ارائه شده در این مرکز در مقاطع کاردانی و کارشناسی

اطلاعیه ها

اطلاعات مربوط به انتخاب واحد ها ، زمانبندی کلاس ها و … در این قسمن قابل مشاهده میباشند

ارتباط با دانشگاه

مسیر های ارتباطی ، آدرس و شماره تلفن های مرکز

دسترسی سریع به بخش های مرکز

آخرین نوشته ها

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (هم آوا)