اطلاعیه اساتید

به منظور اطلاع از ساعات ودروس کلاسی نیمسال اوّل 95-94 خود لطفاً به سامانه مراجعه و نسبت به تأیید دروس اقدام فرمایید.
شروع کلاسها از تاریخ 21 شهریور 94 خواهد بود.

تاریخ : 1394/06/22 | نظرات

ساعات و زمان درخواست گواهی اشتغال به تحصیل؛ درخواست ریز نمرات و.....

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

 روزهای شنبه؛ سه شنبه؛ چهارشنبه  تحویل درخواست به دبیرخانه توسط دانشجو
 روزهای یکشنبه؛ دوشنبه؛ پنج شنبه  دریافت جوابیه از دبیر خانه توسط دانشجو
 ساعات تحویل نامه  9 الی 12  و  14 الی 17
قبل از مراجعه به دبیر خانه مرکز جهت نامه اشتغال به تحصیل، در خواست خود را در سامانه سجاد ثبت نموده وسپس با هماهنگی دبیر خانه، جهت دریافت نامه اقدام نمائید.

تاریخ درج مطلب : 1394/04/09 | نظرات